iMunis eDeska

Sezemice

Úřední deska – Detail

Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků

Značka: VPS/ÚL Zveřejněno od: 12.7.2017 8:17:48 Zveřejnit do: 31.12.2027 8:17:48 Typ: Veřejnoprávní smlouvy Původce: Město Sezemice, Husovo nám. 790 Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,5 MB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Město Sezemice, Husovo nám. 790

Vyvěšeno od: 12.7.2017
Vyvěšeno do: 31.12.2027

Úřední deska – Sezemice

Vyvěšeno od: 12.7.2017
Má být vyvěšeno do: 31.12.2027

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 12.7.2017 8:17:48
Do: 31.12.2027 8:17:48

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.