iMunis eDeska

Sezemice

Úřední deska – Stav k 19. 10. 2020 23:15:12

Nalezeno 51 záznamů.Poslední změna: 19.10.2020 17:03:21

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Závěrečný účet Svazku obcí Loučná za r. 2019 + zpráva o výsledku přezkumu hospodaření SEZ-3123/2020/KVÚ/AS Dokumenty MěÚ Sezemice,FO 9.6.2020 30.6.2021   8 dokumentů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Sezemice SEZ-3852/2018/FO/Vo Dokumenty Město Sezemice 18.6.2018 19.6.2023   dokument PDF (64 kB) Alternativní uložení
Požární dokumentace města 2019 Dokumenty Město Sezemice 7.3.2019 7.3.2025   2 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Kanoistický klub Prosport Sezemice SEZ-3814/2018/FO/Vo Dokumenty Město Sezemice 18.6.2018 19.6.2023   dokument PDF (55 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Sezemice 3908/FO/2018 Dokumenty Město Sezemice 18.6.2018 19.6.2023   dokument PDF (58 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovně střelecký klub Sezemice SEZ-3815/2018/FO/Vo Dokumenty Město Sezemice 18.6.2018 19.6.2023   dokument PDF (56 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Sezemice SEZ-3930/2018/FO/Vo Dokumenty Město Sezemice 18.6.2018 19.6.2023   dokument PDF (57 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č.1/2020 SEZ-1277/2020/KVÚ/AS Dokumenty MěÚ Sezemice,FO 6.3.2020 31.3.2021   dokument PDF (160 kB) Alternativní uložení
Závěrečný účet města Sezemice za rok 2019 + zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2019 SEZ-3159/2020/KVÚ/AS Dokumenty MěÚ Sezemice,FO 10.6.2020 30.6.2021   13 dokumentů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek divadelních ochotníků SEZ-3867/2018/FO/Vo Dokumenty Město Sezemice 18.6.2018 19.6.2023   dokument PDF (69 kB) Alternativní uložení
Závěrečný účet Hradubická Labská 2019 HL Dokumenty Ostatní žadatelé 6.10.2020 30.6.2021   dokument PDF (115 kB) Alternativní uložení
Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. č. 106/1999 Sb. Dokumenty Město Sezemice 15.11.2019     dokument PDF (87 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů 2/2020 SEZ-3133/2020/KVÚ/AS Dokumenty MěÚ Sezemice,FO 9.6.2020 31.3.2021   dokument PDF (85 kB) Alternativní uložení
Řád veřejného pohřebiště SEZ-1887/2020/KVÚ/AS Dokumenty MěÚ Sezemice,FO 15.4.2020 31.12.2020   dokument PDF (247 kB) Alternativní uložení
Vyhláška - opatření obecné povahy (kormorán) 88769 ENV Doruč. veř. vyhl. Ministerstvo ŽP 6.1.2017   6.1.2017 3 dokumenty
Veřejná vyhláška - OOP - Lesní zákon 63920/2019-MZE-16212 Doruč. veř. vyhl. Ostatní žadatelé 9.12.2019 31.12.2022 9.12.2019 dokument PDF (231 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - OOP - změna a doplnění lesního zákona 18918/2019-MZE-16212 Doruč. veř. vyhl. Ostatní žadatelé 3.4.2019 31.12.2022 3.4.2019 dokument PDF (235 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Lesní zákon) 41508/2019-MZE-16212 Doruč. veř. vyhl. Ostatní žadatelé 30.8.2019 31.12.2022 30.8.2019 dokument PDF (219 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace r. 2017 2848/2017/KVÚ/LČ Infomace z radnice Město Sezemice 24.5.2017 25.5.2022 24.5.2017 dokument PDF (1,4 MB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace r. 2017 2850/2017/KVÚ/LČ Infomace z radnice Město Sezemice 24.5.2017 25.5.2022 24.5.2017 dokument PDF (1,4 MB) Alternativní uložení
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů INf Infomace z radnice Město Sezemice 9.5.2017     dokument PDF (0,9 MB) Alternativní uložení
Informace "VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA VÝKON ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SEZEMICE" Info2015 Infomace z radnice Město Sezemice 9.7.2015 31.12.2025   dokument PDF (267 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace r. 2017 2849/2017/KVÚ/LČ Infomace z radnice Město Sezemice 24.5.2017 25.5.2022 24.5.2017 dokument PDF (1,4 MB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy SEZ-4397/2020/KVÚ/AS Obec. záv. vyhl./nař. MZ ČR 28.7.2020 31.12.2022   dokument PDF (249 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy SEZ-1778/2020/KVÚ/AS Obec. záv. vyhl./nař. MZ ČR 6.4.2020 31.12.2022   2 dokumenty
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - veřejná vyhláška SEZ-6040/2020/KVÚ/AS Obec. záv. vyhl./nař. OŽPaZEM 19.10.2020 4.11.2020   dokument PDF (196 kB) Alternativní uložení
Oznámení o umístění vozidla Fiat Multipla bez SPZ SEZ-4211/2020/MP/Mo Oznámení Město Sezemice 11.9.2020 14.12.2020   dokument PDF (146 kB) Alternativní uložení
Zveřejnění vyhlášení 5. výzvy kotlíkových dotací - dopis hejtmana Pardubického kraje SEZ-5670/2019/KVÚ/Ju Oznámení KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBI 9.9.2019 30.10.2020   dokument PDF (107 kB) Alternativní uložení
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovanými vlastníky UZSVM/HPU/6587/2019- Oznámení ÚZSVM 4.9.2019 31.12.2023   3 dokumenty
Pověřenec pro ochranu osobních údajů PovGDPR Oznámení Město Sezemice 12.4.2019     dokument PDF (60 kB) Alternativní uložení
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje SEZ-5557/2020/KVÚ/AS Oznámení Ostatní žadatelé 23.9.2020 23.12.2020   2 dokumenty
Zápis z VH DSO HL + Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů 01070/19 Oznámení Ostatní žadatelé 2.1.2020 31.12.2020   2 dokumenty
Opatření obecné povahy - Progr. zlepš. kvality ovzduší zona Severovýchod CZ05 34566/ENV/16 Oznámení Ministerstvo ŽP 27.5.2016   27.5.2016 6 dokumentů
Omezení provozní doby na Městském úřadu v Sezemicích MěÚ_Omezení Oznámení Město Sezemice 9.10.2020 26.10.2020   dokument PDF (49 kB) Alternativní uložení
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů SEZ-5479/2020/KVÚ/AS Oznámení ČEZ 18.9.2020 20.11.2020   dokument PDF (74 kB) Alternativní uložení
Rozpočet města Sezemice na rok 2020 SEZ-7654/2019/KVÚ/Ju Rozp. a hosp. obce Město Sezemice 11.12.2019 31.12.2020   2 dokumenty
Rozpočet na rok 2020 Svazku obcí Loučná + výkaz plnění rozpočtu k 31.10.2019 SEZ-7459/2019/KVÚ/Ju Rozp. a hosp. obce Město Sezemice 2.12.2019 31.3.2021   2 dokumenty
Rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná na rok 2020 - 2026 SEZ-7458/2018/KVÚ/Ju Rozp. a hosp. obce Město Sezemice 10.12.2018 31.12.2023   dokument PDF (97 kB) Alternativní uložení
Rozpočtový výhled města Sezemice na roky 2021 - 2022 RO/V/2021-2022 Rozp. a hosp. obce Město Sezemice 14.12.2018 31.12.2022   dokument PDF (99 kB) Alternativní uložení
Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024 SEZ-7628/2019/KVÚ/Ju Rozp. a hosp. obce Město Sezemice 9.12.2019 31.12.2024   2 dokumenty
Rozpočtové opatření dle závazných ukazatelů č. 3/2020 rozpočtu města Sezemice v roce 2020 Z/43/5/2020 Rozp. a hosp. obce Město Sezemice 9.9.2020 31.3.2021   dokument PDF (88 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků VPS/ČASY Veřejnoprávní smlouvy Město Sezemice 12.7.2017 31.12.2027 12.7.2017 dokument PDF (1,4 MB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace městem Sezemice VS FO 2019 Veřejnoprávní smlouvy MěÚ Sezemice,FO 15.3.2019 16.3.2024 15.3.2019 7 dokumentů
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací SEZ-1723/2020/KVÚ/AS Veřejnoprávní smlouvy MěÚ Sezemice,FO 1.4.2020 2.4.2025   6 dokumentů
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků VPS/Rokyt. Veřejnoprávní smlouvy Město Sezemice 12.7.2017 31.12.2027 12.7.2017 dokument PDF (1,4 MB) Alternativní uložení
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace TJ Spartak Sezemice SEZ-7776/2019/FO/Vo Veřejnoprávní smlouvy Město Sezemice 17.12.2019 31.12.2024   dokument PDF (47 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva Sezemice x Horní Ředice 87878/2016 Veřejnoprávní smlouvy Město Sezemice 13.2.2017     3 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků VPS/Chot. Veřejnoprávní smlouvy Město Sezemice 12.7.2017 31.12.2027 12.7.2017 dokument PDF (1,4 MB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (TJ Spartak, Prosport, Střelecký klub) 5807,5747,5860,5799, Veřejnoprávní smlouvy Město Sezemice 11.7.2016 11.7.2021 11.7.2016 3 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Nová Kladina VPS/12/9/2017 Veřejnoprávní smlouvy Město Sezemice 18.9.2017 18.9.2022   2 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva - úsek přestupků VPS/ÚL Veřejnoprávní smlouvy Město Sezemice 12.7.2017 31.12.2027 12.7.2017 dokument PDF (1,5 MB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.